БОЯ ИНТЕРИОРНА БЯЛА INNENFARBE 100 2,5 Л CAPAROL 910585

Боя интериорна бяла innenfarbe 100 2,5 л caparol

Боя за вътрешно приложение, бяла, матова, с висока покривност

ds60045
16,16 лв.

 

Сфера на приложение

Caparol Innenfarbe 100 е дисперсионна боя с висока покривност, матова, за вътрешно боядисване на стени и тавани. 

Свойства

  • С малки емисии, без разтворители, със слаба миризма
  • Разтворима във вода, екологична
  • Дифузионна способност
  • Стойност  Sd < 0,1m
  • Лесна обработка

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка/Вместимост съд

2,5 l; 9 l; 15 l; 28 l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe  или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно тониране трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета. При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. За да се избегнат евентуалните грешки при тониране, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. За непрекъснати повърхности ще се използва боя с идентичен партиден номер/боядисване.

Степен на гланц

Матова (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

  • Мокро триене: клас 5
  • Покривност, клас 2 при   7 m2/l респективно 130 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,64 g/cm³

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. 

Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки от групи  P II и P III:

Твърдите мазилки,с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху силно порьозните,песъчливи,абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.Гипсови мазилки и готови мазилки от група PIV:  Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки със фин последващ слой се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.Гипсови строителни плоскости:  Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезивен грунд Caparol-Haftgrund.Плоскости от гипс-картон): Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсовите повърхности  се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Върху плоскостите с цветни петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS нр. 12.Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.Газобетон: Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3.Зидове от неизмазани тухли и зидове от неизмазани тухли/ варо-пясъчни блокове:Боядисват се без предварителна подготовка. Стари носещи покрития: Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват без предварителна подготовка. Гланцираните и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Компрометирани  покрития:  Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на  синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд  Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах. Нанася се един слой грунд Caparol-TiefgrundTB.Слоеве боя на базата на туткал: Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве. Нанася се един слой грунд  Caparol-Tiefgrund TB.Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети: Боядисват се без предварителна обработка Стари неносещи тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. Повърхности, засегнати от мухъл:  Мухълът или влаголюбивите организми се измиват. Повърхността се измива добре с Capatox или с FungiGrund и се оставя да изсъхне. Нанася се един слой грунд, в зависимост от вида и естеството на основата. За финиширане на силно засегнати повърхности се използват боите анти-мухъл Fungitex-W, Indeko-W или Malerit-W. Спазвайте законните разпоредби (напр. разпоредбите,отнасящи се за опасните вещества и биологичните материали).Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:  Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund За силно замърсени повърхности използвайте изолиращата боя Aqua-inn Nº1.   Дърво и дървен материал: Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU - екологични лакове, разтворими във вода.Малки повредени повърхности: След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо.

Начин на нанасяне

С четка, мече или пръскане с апарати Airless.

Нанасяне Airless:Ъгъл на пръскане:  50°Дюза: 0,023–0,026"Налягане на пръскане: 150–180 бара Оборудването се измива с вода веднага след употреба. 

Инструкции за нанасяне

Нанася се наситен и равномерен слой боя Caparol Innenfarbe, неразредена или разредена с макс.. 5% вода. Върху контрастно оцветени повърхности се нанася предварително един слой грунд или разтворена боя разредена с макс. 10% вода. Върху повърхностите с нееднородно абсорбиране се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Разход

Точният разход се определя с проби. Около 130 ml/m². При грубите повърхности разходът нараства.

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: 

+ 5°C за основата и въздуха. 

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва повърхността на боята и може да се нанесе друг слой боя след 4-6 часа. Боята изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и завишена влажност на въздуха се удължава времето за съхнене. 

Бележка

За избягване на видимо припокриване, да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне с пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с неблагоприятно осветяване (светлина, падаща странично), Ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan. При нанасяне на Caparol-Tiegrund във вътрешни помещения, може да се появи специфична миризма на разтворител. Поради това трябва да се осигури подходящо проветряване на работното помещение. В чувствителна среда се препоръчва нанасянето на  Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматични вещества и със слаба миризма. Следите от извършените ремонти на повърхността зависят от повече фактори и са неизбежни  (Лист BFS нр. 25).

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. 

S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват пари, аерозоли, образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Избягвайте изпускане в околната среда. Консултирайте се със специалните инструкции/ техническия лист за безопасност. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци. CED 080 112

Данни за безопасност/идентифициране на опасностите и транспорт

Вижте техническия лист за безопасност на продукта. 

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 10 g/l VOC.

Код на продукта

M-DF01

Състав

Водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, титан- диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти. 

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Цвят
Бял
Разфасовка
2.5 кг

Този сайт използва бисквитки