fbicon
×

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДИ ЕС ХОУМ

 

От самото си създаване ДИ ЕС ХОУМ се старае да полага непрекъсната грижа за  служителите си, за да се чувстват удовотворени от условията на работа и възможностите за лично и професионално развитие.

 

За служителите си ДИ ЕС ХОУМ осигурява :

 1. Равнопоставеност при наемане и недопускане на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 2. Ежемесечни ваучери за храна
 3. Допълнително здравно осигуряване включващо:

  3.1
  Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (здравна профилактика)
  3.2 Комплексна медицинска помощ – извънболнична и болнична

  - Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарства, медицински транспорт и рехабилитация и др.
  - Дентална помощ

          3.3 Възстановяване на извършени разходи и изплащане на суми

4. Карти за спорт – МУЛТИ СПОРТ

5. Специални условия за комплексно банково обслужване към ОББ - за повече информация кликнете тук !

 

 Грижа за обществото

 

Ние осъществяваме разнообразна благотворителна и дарителска дейност, ежегодно се стремим да подпомагаме хора в неравностойно положение, насърчаваме развитието на културата и спорта.

  ДИ ЕС ХОУМ организира събирането и раздаването на над 40 кашона с дрехи за децата от дом за сираци „Надежда“ в гр. Белоградчик.
Спонсорира със средства и консумативи футболните отбори за деца Тича гр. Варна и Звездичка гр. Бургас, спортен клуб за кану-каяк  гр. Варна, Акробатичен клуб Черноморец гр.Бургас и много други.