fbicon
×
Акрилен грунд концентрат 10л. caparol tiefgrund 910162 - 1

Акрилен грунд концентрат 10л. caparol tiefgrund 910162

референтен номер ds31659 | наличност 8 бр.
49,80 лв.

Дълбокопроникващ, разтворим във вода, без разтворители, за вътрешно приложение.

 

Сфера на приложение

Caparol Tiefgrund е специален грунд, непигментиран, концентриран, на акрилна основа, с висока проникваща способност, предназначен за изравняване на твърди (фиксирани) минерални основи, във вътрешни и външни пространства, които са силно или нееднородно абсорбиращи. Caparol Tiefgrund е изключително полезен при подготовката на порьозни, абсорбиращи основи като: мазилки, гипс-картон плоскости, непечени тухли, вътрешни площи газобетон, зидове от неизмазани тухли/ блокове варовиков камък. Плътните (компактни) гладки повърхности, като гипсови мазилки или строителни гипсови плоскости, се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Haftgrund.

Свойства 

  • Със слаба миризма
  • Концентриран
  • Висока проникваща способност
  • Лесен за нанасяне
  • Укрепва носещия слой

Материална основа

Модифицирана водна дисперсия, на базата на синтетична смола.

Опаковка

2,5 l; 10 l

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване..

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист нр. 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и необходимостта от подготовката им.

Разреждане

С вода.

Инструкции за полагане

Върху нормално абсорбиращи повърхности грундът се нанася разреден в пропорция до 1:2 части вода, добре нанесен с четка или мече. Върху силно абсорбиращи повърхности, Caparol Tiefgrund се нанася разреден в пропорции до 1:3 – 1:4 части вода, дори няколко пъти, "мокро върху мокро", до пълно насищане на основата. Нанасянето с мече или с пръскане е възможно на повърхности, при които е необходими само обикновено грундиране, за сцепление със следващото покритие от боя. Грундът не трябва да образува гланцов филм. Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Разход

Около 50-200 ml/m², в зависимост от начина на нанасяне, степента на разреждане и на абсорбция на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за слой и въздух.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.

Инструменти

За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече или апарати за пръскане под високо напрежение е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно нанасянето с апарати Airless.Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 60°

  • Дюза: 0,029"

  • Налягане на пръскане: 50 бара

Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване.

Съвети

Caparol Tiefgrund не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват пари, аерозоли, образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Избягвайте изпускане в околната среда. Консултирайте се със специалните инструкции/ техническия лист за безопасност. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци. 

Данни за безопасност/идентифициране на опасностите и транспорт

Вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 10 g/l VOC.

Код на продукта

M-GF01

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Разфасовка
10 л
8 бр.

10 продукта в същата категория