Грунд боя  weissgrund caparol 15л 910915 - 1

Грунд боя weissgrund caparol 15л 910915

Грунд за бои на база синтетична и силикатна дисперсия, за вътрешно приложение.

ds57377
162,32 лв.

 

Сфера на приложение

Пигментирана бяла грунд-боя, предназначена за грундиране на вътрешни площи, които следва да бъдат боядисани с бои на база синтетична дисперсия или на база силикатна дисперсия. Междинен слой – адхезионен мост – върху гладки, носещи повърхности, напр. плоскости гипс картон, бетон, гипсови мазилки от групите PIV и PV , както и строителните гипсови плоскости. Като слой адхезионен грунд за полагане на тапети върху всички видове гладки повърхности със слаба абсорбция.

Свойства

  • Лесно приложим, разредим с вода, екологичен, със слаба миризма

  • Дифузионна способност

  • Високо сцепление

  • Изравняване способността за абсорбция

  • Добра покривност

  • Слой адхезионен грунд за бои на база силикатна дисперсия при нанасяне на основи, непозволяващи подходяща силикатизация

Основа на материала

Модифицирана синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка/Вместимост съд

15 l

Цвят

Бял.

Caparol WeissGrund може да се оцвети с макс.. 25 % оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe, в подобен цвят на цвета на крайния слой. Caparol WeissGrund може да се оцвети в компютъризирана система ColorExpress във всички използвани цветови колекции с яркост над 70.

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,46 g/cm3.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества и достатъчно втвърдени. Спазвайте УДФ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и необходимостта от подготовката им.

Разреждане

Само с вода.

Инструкции за нанасяне

Нанася се неразреден. Може да се разреди макс. с.5% вода, за регулиране плътността на материала при нанасяне. Нанасянето с мече или с пръскане е възможно на повърхности, при които е необходими само обикновено грундиране, за сцепление със следващото покритие от боя. Грундът не трябва да образува гланцов филм. Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Разход

Върху гладки повърхности около 150 ml/m2. При груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Изсъхване

При температури от +20°C и 65% влажност изсъхването отнема 12 часа. 

При по-ниски температури времето за изсъхване може да отнеме повече време

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C за основа и въздух.

Инструменти

Caparol WeissGrund може да се нанася с валяк (с дължина на косъма 14 - 16 mm), с четка или с пръскане.Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°;

  • Дюза: 0,023-0,25";

  • Налягане: 150 – 180 бара.

Пистолетът се оборудва с груб филтър за бои (зелен). При нанасяне с пръскане боята се разбърква добре и се прецежда.

Почистване на оборудването

Измива се с вода веднага след ползване.

Бележка

Съвместимост:За да запази специфичните си свойства, Caparol WeissGrund се смесва само с CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Да не се смесва с други материали.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода. S23 Да не се вдишват пари, аерозоли, образувани при пръскане. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Избягвайте изпускане в околната среда. Консултирайте се със специалните инструкции/ техническия лист за безопасност.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 15 g/l VOC.

Код на продукта

M-GP01

Състав

Водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти.

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Цвят
Бял
Разфасовка
15 кг
10 Артикула
Продукта е добавен в любими