Двукомпонентна циментова хидроизолация AquaProof 2K 20кг DCP - 1

Двукомпонентна циментова хидроизолация AquaProof 2K 20кг DCP

 • Двукомпонентно гъвкаво, циментово покритие с модифициран полимер
 • За хидроизолация на вътрешни и външни структури
 • За защита на подземни помещения
 • Разход на материала: 3.6 кг/кв.м
 • Покривност на опаковка от 20 кг: 5.5 кв.м
ds53673
61,00 лв.

 

AquaProof 2K е двукомпонентно гъвкаво, циментово покритие с модифициран полимер, което се използва за хидроизолация на вътрешни и външни структури, специално създадено за защита на подземни помещения.

Хидролизолацията е подходяща и за защита от положителен и отрицателен воден напор мазета, изби, бани в мазета, гаражи, фундаменти, канализационни и отводнителни конструкции. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние хлорните йони и солите във водата. За всякакви минерални основи. 

AquaProof 2K не се полага върху замръзнала основа и при околна температура под 5 °С или при очаквано спадане под 5 °С.

Предимства:

 • Подходящ за употреба при водозадържащи структури и сутерени
 • Подходящ за вътрешно и външно полагане
 • Ефективна преграда срещу въглероден диоксид, хлоридни йони и вода
 • Рентабилен, бързо и лесно се нанася
 • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)

Технически данни EN 14891

 • Първоначална якост на сцепление след отлежаване при нормални условия: ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след потапяне във вода: ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след термично третиране при 70°C: ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след цикли замразяване/ размразяване: ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след контакт с варовита вода: ≥ 0.5 N/mm2
 • Водонепропускливост при 150 kPa: не пропуска
 • Способност за премостване на пукнатини при нормални условия 20˚C и 50% отн. вл.: > 0,75 мм
 • Способност за премостване на пукнатини при ниски температури - 5˚C: > 0,75 mm
 • Якост на сцепление след контакт с хлорирана вода: ≥ 0.5 N/mm2

Технически данни EN 1504-2

 • Якост на сцепление с бетонна основа: 1,46 N/mm2
 • Способност за премостване на пукнатини: при -10˚C Клас A2  > 0,25мм 
 • Способност за премостване на пукнатини: при -20˚C Клас A1  > 0,1мм 
 • Устойчивост на температурен шок при 70°C: ≥ 1,5 N/mm2
 • Коефициент на водопропускливост : < 0,1 kg/m2.h0.5
 • Пропускливост на водни пари: Дебелина на еквивалентен слой въздух в условията на дифузия SD (м): Клас I: SD < 5 m (паропропускливост)
 • Определяне на пропускливостта на въглероден двуокис (CO2) - дифузия в еквивалентна дебелина на въздуха SDCO (м): > 50
 • Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди: 0,0354
 • Стандарт: EN 14891 CM01P
 • Разход на материала: 3.6 кг/кв.м
 • Покривност на опаковка от 20 кг: 5.5 кв.м
 • Дебелина на нанасяне (2 слоя x 1 мм): 2.0 мм
 • Опаковка (комплект):  20 кг
 • компонент 1: пластмасова туба 5 кг
 • компонент 2: книжна торба 15 кг

Всички повърхности трябва да бъдат почистени от замърсявания при подготвяне на повърхността за работа. Трябва да се отстранят всякакви следи от чужди елементи, частици и органика. Това се постига най-добре чрез почистване с водна струя под налягане или чрез лека сачмоструйна обработка. Натрошените и повредени бетонови участъци трябва да бъдат възстановени с подходяща санираща система с ниска пропускливост на DCP, преди да се започне покритието. Не е необходим специален грунд, но повърхността, която ще се обработва, трябва предварително да се накисне с чиста вода.

За по-добро смесване е необходимо да се използва механична бъркалка с подходяща лопатка за разбъркване. В чист контейнер са налива течната съставка на AquaProof 2K. Прахообразният компонент се добавя бавно към течността като едновременно се разбърква с нискоскоростна бъркалка. Смесването продължава около 3 минути до достигане на равномерна консистенция.

AquaProof 2K се нанася с четка или спрей-машина. Материалът трябва добре да се заглади към повърхността като движението е в една посока. Разстланият материал не трябва да бъде прекалено тънък. Когато материалът започне да се провлачва, не се добавя вода, а се навлажнява отново повърхността.

Първият слой е необходимо да се остави да втвърдява една нощ, преди да се нанесе вторият слой. Ако престои по-дълго време или слоят е прекалено изсъхнал, е необходимо да се накисне отново с чиста вода преди да се нанесе втория слой. Вторият слой се полага с четка, по аналогичен начин, но за предпочитане перпендикулярно на предишния, за постигане на по-добро сцепление и покритие.

Хидроизолация AquaProof 2K има годност 12 месеца, при съхранение между +5 и 30 °C.

Цвят
Сив
Разфасовка
20 кг
7 Артикула
Продукта е добавен в любими