Двукомпонентна хидроизолация  25кг ARDEX 8 - 1

Двукомпонентна хидроизолация 25кг ARDEX 8

  • Двукомпонентна хидроизолация
  • Време за обработване (20 °C): около 45 минути
  • Годност за ходене(20°C): след около 2 часа
  • Защита от влага, вътрешно и външно приложение
  • Опаковка: 25 кг
ds63509
759,25 лв.

 

Хидроизолацията е предназначена за вътрешно и външно приложение.

За вътрешно приложение се използва за защита от влага на подове и стени, оформяне на ъглови фуги (вътрешни ъгли), обхващане на отвори за тръби, съединения на вани и подови сифони, изравняване и шпакловане на неравности. Под плочки и плоскости срещу натоварвания, каквито възникват в помещения с душове, бани, участъците с душ над вани и помещения с подови сифони.

За външно приложение се използва за защита на основата от влага върху тераси и балкони. За използване върху циментови замазки и бетонови основи. Допиращи земята тераси трябва да лежат върху капилярно чупещ слой. Трябва да има достатъчно наклон, за да се избягва трайно надигаща се вода.

Алтернативната хидроизолация ARDEX 8+9 предотвратява проникването на влага и оттук на изцветявания, но не замества строителната хидроизолация no DIN 18 195. За последващи полагания на плочки върху ARDEX 8+9 трябва да се използват еластичният разливен разтвор ARDEX FB 9 или други лепилни разтвори от продуктовата гама на ARDEX .

ARDEX 8 - акрилатна дисперсия без разредители с обемно тегло от около 1,0 кг. За обработването ARDEX 8 и 9 компоненти се смесват. Във втвърдено състояние алтернативната хидроизолация е водоустойчива и много еластична, не въздейства оцветяващо върху циментови фугиращи маси.

При подготовка на основата повърхността на основата трябва да бъде суха, здрава, носеща и без разединяващи вещества.

Основите от талашитни плоскости трябва да са подходящи за поемането на облицовка с плочки. Талашитните плоскости трябва да отговарят на качество V 100 G, да имат достатъчна дебелина, да са снабдени с канал и да са укрепени устойчиво на усукване.

Алтернативната хидроизолация ARDEX 8+9 може да бъде приготвена за нанасяне с шпакла и за нанасяне с четка.

Хидроизолацията трябва да се забърка най-напред с гъстота за нанасяне с шпакла или шприц, също и за оформяне на ъгловите фуги, съединения на стени и т. н. Съотношението на смесване е  3,5 кг ARDEX 8 акрилатна дисперсия  5,0 кг ARDEX 9 реактивен прах или 17,5 кг ARDEX 8 акрилатна дисперсия 25,0 кг ARDEX 9 реактивен прах. За забъркването на гъстота за нанасяне с четка или валяк се добавя останалата ARDEX 8 акрилатна дисперсия.

При работа с хидроизолацията трябва да се забърка само толкова уплътнителна маса, колкото може да бъде обработена в рамките на 45 минути. Намиращата се в процес на втвърдяване алтернативна хидроизолация не трябва да се разрежда допълнително с акрилна дисперсия ARDEX 8.

При гъстотата за нанасяне с шпакла трябва да се нанася минимална дебелина на слоя 3 мм. Оформянето на ъглови фуги (вътрешни ъгли), обхващането на отвори за тръби, съединения на вани и подови сифони, както и шпакловането на неравности се извършва с ARDEX 8+9 с гъстота за нанасяне с шпакла.

Застрашените от пукнатини съединения се подсилват с влагане на еластична лента. Щом тези предварителни работи се извършат и алтернативната хидроизолация е втвърдила, повърхностите се обмазват равномерно и цялостно с четка или валяк.

За създаването на водоустойчив защитен слой са необходими най-малко две нанасяния с обща дебелина най-малко 0,8 мм. Второто нанасяне може да се извърши около един час след първото. Работни фуги и фуги между стена и под се подсигуряват с подходящи уплътнителни ленти. Такива ленти се полагат в първото нанасяне на ARDEX 8+9 и се включват в уплътнителния слой чрез покриване с второто нанасяне. Когато се наложат шпакловачни работи за изравняване на неравности, например при сурова зидария с гладка замазка на фугите, е необходима минимална дебелина на слоя от 3 мм. 

Полагането на плочки върху алтернативната хидроизолация ARDEX 8+9 може да се извърши около два часа след уплътнителните работи.  ARDEX 8+9 да се обработва при температури от 5-30°С. По-високи температури съкращават, по-ниски температури увеличават времето на втвърдяване. Подовите плочки могат да се фугират след около 12 часа, а плочки за стени - след около 4 часа.

Съотношение на смесване при гъстота за нанасяне с четка или валяк 25 кг ARDEX 8 акрилатна дисперсия е 25 кг ARDEX 9 реактивен прах гъстота за нанасяне с шпакла или  шприц  14 кг ARDEX 8 акрилатна дисперсия : 20 кг ARDEX 9 реактивен прах.

Прясното тегло на разтвора при гъстота за нанасяне с четка или валяк  е около 1,3 кг/л, а при  гьстота за нанасяне с шпакла или шприц - около 1,4 кг/л.

Разходна норма за гъстота за нанасяне с четка или валяк (две нанасяния):  около 0,75 кг прах + около 0,75 кг дисперсия = около 1,50 кг забъркан  материал на кв.м гъстота. За нанасяне с шпакла или  шприц (3 мм нанесен слой):  около 2,50 кг прах + около 1,70 кг  дисперсия = около 4,20 кг забъркан  материал на кв.м

Време за обработване: 45 минути

Годност за ходене (20°С): след около 2 часа

Опаковка: ARDEX 8 акрилатна дисперсия:  туба 25 кг  и  ARDEX 9 реактивен прах:  торби с 25 кг 

Съхраняването се извършва в сухи помещения.

Разфасовка
25 кг
Продукт строителни материали
Хидроизолации
5 Артикула
Продукта е добавен в любими