Еластична еднокомпонентна битумна хидроизолация BU 1K-S 30л ARDEX - 1

Еластична еднокомпонентна битумна хидроизолация BU 1K-S 30л ARDEX

 • Еднокомпонентна битумна хидроизолация
 • Разфасовка: 30 л
 • Готова за употреба 
 • Температура на обработка: +5 °C до +30 °C
 • Съхранение: В сухи помещения, без замръзване в оригинално затворени опаковки може да се съхранява минимум 9 месеца
ds63668
223,90 лв.

 
 • Еднокомпонентна битумна хидроизолация срещу влага в основи и незадържаща се вода съгласно DIN 18195, част 4 и 5 
 • Основа битум - каучук 
 • Покриваща пукнатини
 • Еластична 
 • Запълнена с полистирол 
 • Не се свлича 
 • Готова за употреба 
 • Без вредни органични разтворители 
 • Малки вътрешни напрежения 
 • Нисък разход 

Битумна хидроизолация BU 1 K-S се прилага за:

 • Уплътняване на повърхности като избени помещения на частни къщи и бизнессгради, подземни гаражи, балкони, тераси, мокри помещения, подпорни стени и други, срещу земна влага и незадържаща се вода. 
 • Залепване на топлоизолационни и дренажни плочи. 
 • За хоризонтални и вертикални повърхности 

Представлява еластична, еднокомпонентна дебелослойна хидроизолация на база битум - каучук, без вредни органични разтворители, покриваща пукнатини и с пълнеж от стиропор. Устойчива е срещу обичайните подземни агресивни вещества. 

При подготовка на основата трябва да се вземат в предвид изискванията на DIN 18195 за хидроизолации и DIN 1053 за зидария. Основата трябва да бъде незамръзнала, здрава, равна, товароносима, чиста и без слаби места, работещи пукнатини и обрушвания, почистена от мръсотия и остатъци от разтвор. Всички хигроскопични, минерални основи да се грундират. Основата може да бъде леко влажна. По време на нанасяне трябва да се предотврати попадане на вода между основата и хидроизолацията. При необходимост като междинна хидроизолация може да се използват циментови шламове и уплътняващи разтвори. Препоръчва се изработване на холкери с изравнителния разтвор ARDEXAM 100. Всички здраво свързани с основата битумни хидроизолации може да бъдат преработвани след почистване. Отворени фуги с размер 2-5 мм да се затворят с ARDEX BU 1K-S или с тънкослойна мазилка. По този начин се избягва образуването на мехури вследствие на дълбоки пори или обрушвания на бетона. Обрушвания или отворени фуги > 5 мм винаги да се затварят с разтвор. 

Нанасянето на битумната хидроизолация става с гребен или маламашка с минимум две работни операции в необходимата дебелина на слоя. При основа от бетон вместо грунд може да се направи тънка шпакловка с хидроизолацията. При модифицирани дебелослойни битумни хидроизолации тази предварителна шпакловка може да се състои от хидроизолацията. Предварителната шпакловка обаче сама по себе си не е хидроизолация. Преди нанасяне на хидроизолационния слой, предварителната шпакловка трябва да е изсъхнала. Вертикална изолация на стени на фундаменти се изпълнява от 100 мм под ниво горен ръб фундаментна плоча до 300 мм над кота нула. При средно натоварва от вода (DIN 18195, част 5), всички ъгли трябва да се подсилят със стъклофазерна мрежа. Тази мрежа трябва да се интегрира и при хоризонтални повърхности за да се осигури минимална дебелина на хидроизолационния слой. Задължително е да се спази минималната дебелина на хидроизолационния слой. Необходимата дебелина на пресния слой е дадена в приложената таблица. Дебелината на пресния слой може да бъде увеличавана с максимум 100 %. 

При полагане на хидроизолация съгласно DIN 18195, част 5, трябва да бъдат изпълнени следните изпитвания: 

 • Измерването на дебелината на хидроизолационния слой става с измерване на дебелината на пресния слой, 20 измервания за обект, респ. 20 измервания на 100 кв.м. 
 • Изпитването за изсъхване на хидроизолационния слой става чрез изработване на проба. При стена от пясъчник се прави проба с нанасяне на хидроизолация върху парче пясъчник и пробата се оставя долу при основите. Чрез многократни разрези на хидроизолацията върху пробата се определя степента на изсъхване. Резултатите от направените изпитвания на дебелината на хидроизолационния слой и степента на изсъхване се документират в протокол. Инструментите се почистват веднага след работа с вода.

Да се има в предвид че при обработка температурата на повърхността на основата и въздуха трябва да бъде в интервала +5 до +30°C. Да се предотврати въздействие на вода или замръзване през фазата на обработка или изсъхване. Да не се работи при директно нагряване от слънцето. Предпазния слой върху хидроизолацията да се изпълнява съгласно DIN 18195, част 10. Готовата хидроизолация да не се оставя продължително време без да бъде защитена. Хидроизолацията се полага откъм страната на въздействие на водата.

Разфасовка
30 кг
Продукт строителни материали
Хидроизолации
16 Артикула
Продукта е добавен в любими