fbicon
×
Грунд акрилен capasol 10 l caparol 812838 - 1

Грунд акрилен capasol 10 l caparol 812838

референтен номер ds26057 | наличност 0 бр.
Изчерпано
179,48 лв.

CapaSol е специален, непигментиран, акрилен грунд с отлична абсорбираща способност, предназначен за обработване на некомпрометирани елементи. CapaSol е отличен за полагане върху порьозни, абсорбиращи повърхности като мазилка, гипскартон, тухли и др. Плътните гладки повърхности се грундират в съответствие с абсорбцията с Caparol Tiefgrund или Caparol Haftgrund.


 

Полагане

CapaSol е специален, непигментиран, акрилен грунд с отлична абсорбираща способност, предназначен за обработване на некомпрометирани елементи. CapaSol е отличен за полагане върху порьозни, абсорбиращи повърхности като мазилка, гипскартон, тухли и др. Плътните гладки повърхности се грундират в съответствие с абсорбцията с Caparol Tiefgrund или Caparol Haftgrund.

Характеристики 

  •   Ограничена миризма

  •   Добра покривност

  •   Лесен за нанасяне

  •   Заздравява  основата

Основа

Дисперсия на модифицирана водна синтетична смола

Опаковка

10 l, 20 l

Съхранение

На хладно място, но без замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3. 

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Разреждане

В случай на нужда да се разрежда с вода 2:1.

Нанасяне на покритието

Според абсорбиращата способност на основата се нанася неразреден, до 1 част вода до пълното й насищане, препоръчително с четка. На високо абсорбиращи повърхности се разрежда с макс. 10% вода. Използването на валяк или пръскащо устройство също е възможно, ако има последващ слой грунд или декоративна техника. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 50 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението. 

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. 
При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече или апарати за пръскане под високо напрежение е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно нанасянето с апарати Airless.

Полагане Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 60°

  • Дюза: 0,029"

  • Налягане на пръскане: 50 бара

Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване.

Бележка

CapaSol не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.

Внимание! (Сигурност и безопасност)

Да се пази далече от деца. В случай на контакт с очите, да се изплакнат веднага обилно с вода. Да не се изсипва съдържание от продукта в канализацията, водоизточниците или почвата. При работа с пръскащи устройства да не се вдишва от капчиците, които се разнасят във въздуха.За допълнителна информация, моля погледнете Информацията за безопасност на продукта, издадена от производителя.

Оползотворяване на отпадъците

За рециклиране да се предават само празни опаковки. Течното съдържание от продукта да се изхвърля като течни бои на определените за това места. Засъхналите остатъци от продукта да се изхвърлят както остатъци от стари вододисперсионни бои или като домашни отпадъци.

Пределна стойност на ЕС за съдържание на летливи органични съединения (ЛОС/COV)

Този продукт (Kat. A/h): 30 g/l (2010). 

Този продукт съдържа макс. < 1 g/l ЛОС (COV).

Продуктов код

M-GF01

Техническо съдействие

Тъй като е невъзможно в настоящата техническа информация да се опишат всички възможни случаи на основи и специфичните им изисквания, за допълнителна информация се обръщайте към специалистите от техническия отдел на Caparol. Те имат готовност с удоволствие да отговорят на вашите въпроси обективно и детайлно.

Разфасовка
10 л

10 продукта в същата категория