Еднокомпонентна циментова хидроизолация AquaProof 1K 10кг DCP - 1

Еднокомпонентна циментова хидроизолация AquaProof 1K 10кг DCP

 • Еднокомпонентна циментова хидроизолация, модифицирана с полимер
 • За хидроизолация на вътрешни структури
 • За защита на подземни помещения
 • Разфасовка: 10 кг
ds53676
21,99 лв.

 

AquaProof 1K е еднокомпонентна циментова хидроизолация, модифицирана с полимери.

Предимства:

 • Еднокомпонентна, лесна за нанасяне
 • Отлична връзка към порьозни и непорьозни основи
 • Предпазва бетонни конструкции и зидарии от карбонизация, хлоридни йони и вода
 • Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)

Специално създадена за защита на надземни помещения от покачваща се влага от почвата. Подходяща е за хидроизолация на бани, влажни помещения, складове, ревизионни помещения, обмазване на колони, за всякакви циментови основи. Защитава от земна влага, положително налягане и ненапорна вода всякакви циментови и бетонни основи. Предпазва ги от карбонизация и проникване на хлорни йони и соли. Само за вътрешна употреба.

Технически данни EN 14891

 • Първоначална якост на сцепление след отлежаване при нормални условия ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след потапяне във вода ≥ 0.5 N/ mm2
 • Якост на сцепление след термично третиране при 70°C ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след цикли замразяване/ размразяване ≥ 0.5 N/mm2
 • Якост на сцепление след контакт с варовита вода ≥ 0.5 N/mm2
 • Водонепропускливост при 150 kPa: не пропуска
 • Способност за премостване на пукнатини при нормални условия 20˚C и 50% отн. вл. > 0,75 мм
 • Якост на сцепление след контакт с хлорирана вода ≥ 0.5 N/mm2

Техническите данни са определени при температура от 25 °C.

Технически данни EN 1504-2

 • Якост на сцепление с бетон - след 28 дни при 20˚C и 50% отн. вл.: 2.15 N/mm2
 • Способност за премостване на пукнатини: при -20˚C: Клас A1  > 0,1мм 
 • Устойчивост на температурен шок при 70°C ≥ 1,5 N/mm2
 • Пропускливост на водни пари: Дебелина на еквивалентен слой въздух в условията на дифузия SD (м): Клас I: SD < 5 m (паропропускливост)
 • Определяне на пропускливостта на въглероден двуокис (CO2) - дифузия в еквивалентна дебелина на въздуха SDCO (м):> 50
 • Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди 0,0071

Всички повърхности трябва да бъдат подготвени и почистени от замърсявания, от чужди елементи, частици и органика. Това се постига най-добре чрез почистване с водна струя под налягане или чрез лека сачмоструйна обработка. Натрошените и повредени бетонови участъци трябва да бъдат възстановени с подходяща санираща система на DCP, преди да се положи покритието. Не е необходим специален грунд, но повърхността, която ще се обработва, трябва предварително да се водонапие.

За по-добро смесване е необходимо да се използва механична бъркалка с подходяща лопатка за разбъркване. В чист контейнер се налива определеното количество вода. AquaProof 1K се добавя бавно към течността като едновременно се разбърква с нискоскоростна бъркалка. Смесването продължава около 3 минути до достигане на равномерна консистенция.

AquaProof 1K се нанася с четка или спрей-машина. Материалът трябва добре да се заглади към повърхността като движението е в една посока.

Разстланият материал не трябва да бъде прекалено тънък. Първият положен слой трябва да е с дебелина на мокрия пласт 1 мм. Когато материалът започне да се провлачва, да не се добавя вода, а да се навлажни отново повърхността. Първият слой е необходимо да се остави да втвърдява поне 3 до 5 часа, в зависимост от околната температура, преди да се нанесе вторият слой. Ако слоят е прекалено изсъхнал, е необходимо да се накисне отново с чиста вода преди да се нанесе втория слой. Когато се полага с четка, вторият слой се нанася перпендикулярно на предишния, за постигане на по-добро сцепление и покритие. За постигане на гладък краен вид се препоръчва повърхността да се заглади с мистрия непосредствено след нанасянето на втория слой. Крайната дебелина на хидроизолацията след двете покрития трябва да бъде 2 мм.

AquaProof 1K не се нанася върху замръзнали oснови, както и при околни температури под 5 °С или очаквано понижение под 5 °С. Зоната на полагане на AquaProof 1K не трябва да бъде излагана на течаща вода по време на работа с материала.

Покритието AquaProof 1K може да бъде потопено под вода след 5-7 дни, в зависимост от околната температура и относителната влажност на въздуха.

Стандарт: EN 14891, EN 1504-2 

Цвят
Бял
Разфасовка
10 кг
Продукт строителни материали
Хидроизолации
7 Артикула
Продукта е добавен в любими