СНЕГОЗАДЪРЖАЩА КЕРЕМИДА КЛАСИК ЧЕРВЕНА 20307

Снегозадържаща керемида класик червена 20307

Материали: пясък, цимент, вода, оцветители
Повърхност: гладка
Тегло": 4,75 кг / бр.
Размери: 330 x 420 мм
Покривна ширина: 30 см
Разход: от 1,3 до до 5 бр. на м2 покривна площ

ds2468
4,80 лв.

(4,80 лв. бр.)

 

Най-важните предимства на снегозадържащите керемиди Брамак, за разлика от обичайните приспособления за защита против сняг са:

  1. Хармонично и цветово интегриране на снегозадържащата керемида към покрива
  2. Хомогенност и еднородност на материалите, с което се постига по-добро оптическо въздействие. Избягва се появата на оцветяване по покрива от ръжда. 
  3. По-добра ефективност
  4. Защитено подпокривно пространство - не се допуска проникване на влага

Снегозадържащите керемиди се поставят в областта на стрехата от втория ред нагоре. Те се полагат по цялата дължина, после се разпределят равномерно по цялата площ на покрива.

Този сайт използва бисквитки